em là sinh viên, đang làm cộng tác viên cho VPQH, but em lại thik kinh doanh ^^'