thanks bác chủ topic
sắp đến tết rồi sẽ phải thử mới được ^^