Em toàn dùng Canon, đang muốn nhăm nhe nhảy thuyền wa Fujifilm nhg chưa chọn đc con nào ưng ý :D