Cuộc hành trình quá đã bác apham! Ăn chuối thế kia thì phải biết đạp mệt nghỉ! 😤 Hồi đó em đi Iceland cũng thấy nhiều cyclists, nhưng đa số solo với hành lí bị trước bị sau, chắc đầy lương khô vì...