Hiện tại thì dòng K01 không còn sản xuất nữa ạ ! Nên việc kiếm được 1 con second còn ngon lành đã khó, chứ đừng nói đến việc kiếm dc máy theo màu mà minh thích. Theo như nhu cầu về mảng kiến trúc...