Cảm nhận giống bác ake, chứ "nhẹ nhàng, êm ái" thì cũng chưa đúng lắm :P