Hoa mừng ngày 8-3, chụp với Sigma DP2M + close up filter.

http://farm8.staticflickr.com/7304/12983892675_38fc419a0b_b.jpg
DP2M0088 by Crazy Shot2012, on Flickr

...