Ảnh của bác chủ topic có hồn quá, chắc bác chụp lúc có nhiều tâm sự đây mà :D