bác này nói đúng nè
nhưng có 1 cái trick nho nhỏ mà các bác cứ cãi nhau mãi là nếu mọi yếu tố tất cả đều như nhau (chất lượng máy, độ phân giải...) thì khi crop đi thì ảnh sẽ kém hơn là đúng rồi...