anh ko mang theo mấy lon bia, ngâm trong tuyết, chiều chiều về uống mát lạnh lolz

Bên em thì đã sang xuân...