Ở đồng mô hiện nay, thấy bảo có khu cắm trại mới cũng khá đẹp, lại có dịch vụ ăn uống luôn có bác nào đã đi chưa cho em Xin vài hình ảnh Review cái.