Thú vị thật bác LN2017. Em ít khi nghe hoặc xem ảnh về camping mùa đông.
Mùa đông tuyết trắng cũng có cái đẹp của nó. Vì ít người có thể hike vào sâu trong mùa đông nên ít có cảnh tuyết hơn.