đã từng giao dịch với anh mấy lần. rất ấn tượng với anh Thịnh :)