Đúng thế ạ, mặc dù kinh doanh nhưng anh Thịnh có cái tâm của người nghệ sỹ, rất tình người, rất đáng trân trọng ạ.