Mấy tấm chụp street shot của bác chủ đẹp lắm ...

em vẫn còn nhớ mấy món nướng & lẩu bên hàn quốc lolz thèm quá ... ngon mà rẻ so với Úc

Jeju island, em cũng đã từng đi ngang quá & có ăn sò sống...