có mua của ảnh bộ 5D2, xài ok cho tới khi mất, hic. Hài lòng về anh í