Nhiều lens chất lượng. Đợt khuyến mãi này xong sigma chắc thêm khối khách thành fan trung thành :D