Nghe về anh sống rất tình cảm, rất cảm ơn về những người có tâm như anh