Chào mọi người.
Bài viết của mình mang tính tình cảm nhiều. Chắc là Shop Giang Duy Đạt gần như ai chơi máy ảnh đều biết đến. Bản thân mình cũng tin tưởng và mua bán tại Giang Duy Đạt HCM...