Đẹp nhưng chưa tập trung được người xem do cái mặt bàn làm phân tán.