chụp thế này chưa đạt đc đâu bác ạ. Bác nên xem lại phần setup ánh sáng cũng như setup lại góc chụp