Đẹp quá, bác chia sẻ thêm kinh nghiệm được không ạ?