Đang là sinh viên, tình cờ biết vnphoto qua các bài viết hướng dẫn chụp chọt