Nếu sự việc xảy ra như vậy thì bác đi báo công an ngay, lên đây lằng nhằng có được gì đâu !