từ bé đến giờ em học gì cũng bỏ dở thế mà vẫn lên lớp...rồi bò lên cấp.
Đến giờ đi làm, trình độ ngang ngửa với mấy bác có bằng cấp mà em thì chưa đựơc sờ vào bao giờ...
PS: việc em cũng chẳng đòi...