Mình dùng Sony nói chung khá ưng ý về màu sắc, chất ảnh mỗi tội đầu tư cho Lens thì đa tốn.