tấm cúi cùng cảnh rõ bầu trời rõ chắc là bác dùng kính lọc phân cực phảihem, nhìn thích quá, nhưng nhìn cảnh nó ko nhẹ nhàng, nhìn hình nặng nặng sao ý