Em vote Nikon vì không đủ tiền sắm canon. :D
Nhưng em thắc mắc tại sao xếp chung Nikon/ Fujifilm ạ?