Các Bác vào box mua bán, trước khi mở thread vui lòng đọc nội quy box mua bán.
Trách trường hợp bị xóa bài do thiếu các tiêu chí cần. Và post đúng vào các sub box tương ứng.