thằng nhỏ tầm 13 tuổi vác súng có vẻ sõi nhỉ, súng đó bắn đạn j ta?