bán ống đó làm con Fuji 35mm f2 hoặc f1.4 ảnh ra ngon hơn nhiều