BQT thông báo:

Kể từ ngày mai 20/2, tất cả các bài mới trong box Mua bán phải được post vào các sub box tương ứng. Yêu cầu này áp dụng cho tất cả thành viên.

Các thread cũ đã mở thì BQT sẽ...