Tìm kiếm:

Type: Posts; User: 11002

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.35 giây.

 1. Chú ý: BQT nhắc nhở các TV lưu ý open thread đúng vào...

  BQT nhắc nhở các TV lưu ý open thread đúng vào các Sub-box tương ứng.
  Đến này gần 7 tháng vẫn có TV open thread sai, 11002 lôi thread này lên để các bác đọc
 2. Chú ý: Đến nay đã hơn 130 ngày vẫn còn có TV vi phạm khi...

  Đến nay đã hơn 130 ngày vẫn còn có TV vi phạm khi mỡ thread mới sai box.
  11002 cập nhật thread này để các bác theo dõi, vui lòng tham khảo trước khi mở thread mới.
 3. Chú ý: Đến nay đã hơn 90 ngày vẫn còn có TV vi phạm khi...

  Đến nay đã hơn 90 ngày vẫn còn có TV vi phạm khi mỡ thread mới sai box.
  11002 cập nhật thread này để các bác theo dõi, vui lòng tham khảo trước khi mở thread mới.
 4. Chú ý: Đến nay đã hơn 60 ngày vẫn còn có TV vi phạm khi...

  Đến nay đã hơn 60 ngày vẫn còn có TV vi phạm khi mỡ thread mới sai box.
  11002 cập nhật thread này để các bác theo dõi, vui lòng tham khảo trước khi mở thread mới.
 5. Chú ý: Thông báo Open thread vào các box tương ứng tính...

  Thông báo Open thread vào các box tương ứng tính đến hôm nay đã 30 ngày, vẫn còn có bác open thread nhầm, BQT vẫn phải xoá hay di dời.
  11002 cập nhật thread này để các bác theo dõi, vui lòng tham...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5