Mình nghĩ hình ảnh này nó ít chi tiết nên file size nó nhỏ (ít thông tin điểm ảnh), vẫn độ phân giải đó bạn chụp một tấm ảnh rất nhiều chi tiết thì file size nó sẽ lên cực khủng (ảnh raw có thể 50...