bạn nào tham dự event này cho a e xin ý kiến nào :D