Bác nào up ảnh chân dung bằng rx100 với ạ, đang nghiên cứu sắm em này tập chụp ạ