Đang dùng 18-55 F2.8 cho XT-10, theo các cao nhân có nên sắm thêm 35 F/2 cho chân dung không?