Em mới lấy máy X-E1 được 1 tuần, đi kèm với ống 35f2

https://farm1.staticflickr.com/971/42326033541_526ea5fdc6_c.jpgHCM people committe palace by Eno world, on Flickr