chụp pháo bông tôi khoái nhất là dùng mũ , thíchbông nào thì mở ra cho nó vào sau đó lại úp. để time vô tư.
Cái chính là tìm được vị trí đẹp và có thời gian để setup và thử máy trước