Em xin góp với Bác một tấm chụp Hồ Tây - Hà Nội.


#3

http://farm9.staticflickr.com/8236/8557720308_fbed69a25e_h.jpg