Cảm ơn bác Nikonian2006 đã cho mọi người được xem và có những hướng dẫn chi tiết nghệ thuật chụp ảnh miêu tả cảm xúc của các VDV Tennis nói riêng và thể thao nói chung, em có một số cảm nhận riêng...