Chào các bạn, thread vẫn còn sau bao nhiêu năm nhỉ??? Tiếp tục chứ??