Mục tiêu phấn đấu trong 3 năm tới đây bác. Giờ thì tạm hài lòng với K3 đã, sắm thêm mấy cái len ltd nữa. Hóng ảnh và review K1 từ các bác "nặng tình chờ trông" Pentax fullfame lâu nay :)