Cảm ơn anh Nikonian2006 đã chia sẻ bộ ảnh cùng các thông số của ảnh 1. Chỉ có thể nói là tuyệt vời!