Bài viết hay quá ạ! Nay Chủ Nhật rảnh cố gắng thông qua lý thuyết sắp tới có dịp thực hành :-) Thks anh!