Em cũng đồng tình với quan điểm của bác. Mỗi lens và mỗi hoàn cảnh sẽ có độ mở/khép khẩu khác nhau mới tối ưu độ nét. Vì thời gian trước em cũng chụp phong cảnh với khẩu f22, về xem lại ảnh đa số bị...