12 huỳnh thúc kháng quận 1 đó bác tên Camcare.vn ngay gần phố đi bộ nguyễn huệ,vệ sinh,bảo trì cơ bản thì ở đó miễn phí hết và đảm bảo,mình hay mang qua chỗ đó,vệ sinh tháo máy vệ sinh sensor hoặc...