Nguyên bầy luôn, dính hòn sỏi thôi là nó "lắc lư cái đầu.." cũng vui.