Em này lấy nét nhanh không bạn, trong điều kiện ánh sáng hơi tối, trong phòng thiếu đèn Neon mà chỉ có đèn từ màn hình máy tính dạ vào thì lấy nét không cần dùng đèn trợ nét được không?