lúc trước mình có vệ sinh bên phongdigicam cũng ok lắm bác. 60k thôi